Description

อุปกรณ์ช่างและอุปกรณ์ปรับปรุงบ้าน อุปกรณ์ติดตั้ั้งและประปา ปั๊มน้ำ, อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

  • สำหรับ บ่อ4″ ขึ้นไป
  • เสียบเข้ากับแผงโดยตรงได้เลยใช้งานง่าย
  • ใช้ในที่ๆไม่มีไฟฟ้าได้ เป็นอย่างดี
  • ช่วยลดต้นทุนการใช้น้ำมันในการปั่นไฟเพื่อสูบน้ำ โดยปกติชาวบ้านใช้น้ำมันในการสูบน้ำถึง 300 บาทต่อวัน
  • เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม และยังช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้พลังงานสะอาดที่ได้มาจากแสงอาทิตย์
สินค้าประเภท ปั๊มน้ำ, อะไหล่และอุปกรณ์เสริม มีขาย และให้คุณได้เลือกซื้ออีกมากมาย ที่ร้านค้า
Lazada และ JUPITER ยังมีขายที่ร้านค้าเว็บไซต์ rotibit.com